Facade Primer

FACADE_PRI

Opis produktu

  • Uniwersalny grunt do elewacji.
  • Wzmacnia i penetruje, uszczelnia podłoże.
  • Poprawia przyczepność kolejnej powłoki, jednocześnie powodując jej większą jednorodność.
  • Powierzchnia jest hydrofobowa, a jednocześnie przepuszczająca parę wodną z wnętrza.

Kluczowe cechy/USP

  • Wiąże i wzmacnia podłoże.
  • Odporny na wodę
  • Przepuszcza parę wodną

Zastosowanie

  • Na nieznacznie pylące lub chłonne elewacje mineralne, np. tynki, lekki beton, pod farby dyspersyjne: akrylowe, olejne, silikonowe.
Zużycie (m2/litr) podłoże niegruntowane, wewnątrz
3-7

Przed malowaniem

Podłoże
Podłoże musi być czyste, suche, nośne.

Czyszczenie przed malowaniem
Zmyć płynem Fluren 37.

Prace malarskie

Aplikacja
Nakładać szerokim pędzlem, wałkiem metodą mokro na mokro, aż do całkowitego nasycenia powierzchni.

Rekomendowane narzędzia
Szeroki pędzel.

Temperatura aplikacji
min. +2°C, max wilg. 80%,również podczas schnięcia i utwardzania

Po malowaniu

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk:
1 godz
Następne malowanie:
6 godz.

Przechowywanie
W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Mycie narzędzi
Woda ze środkiem myjącym

Ograniczenia

  • Nie rozcieńczać.

Dane techniczne

Typ produktu
Silikonowany grunt akrylowy
Gęstość
1,0
% wag.
12