Facade Universal

FACADE_UNI

Opis produktu

 • Uniwersalna farba elewacyjna odporna na czynniki klimatyczne.
 • Tworzy jednolitą, gładką powłokę o pięknym wyglądzie zbliżonym do powłoki wapiennej.
 • Powierzchnia odporna na wodę, a jednoczęnie przepuszcza parę wodną.
 • Flügger Facade Universal jest doskonałą farbą do renowacji powierzchni malowanych (również farbami wapiennymi), gdy podłoże jest stosunkowo mniej nośne i bardziej porowate. Hamuje rozwój porostów.

Kluczowe cechy/USP

 • Jednolita, matowa o wyglądzie zbliżonym do powłoki wapiennej.
 • Odpowiednia także do porowatych powierzchni.
 • Duża przenikalność pary wodnej.

Zastosowanie

 • Farba do elewacji na podłoże mineralne, tynki, beton, również malowane (w tym farbami z wapnem i cementem).
Zużycie (m2/litr) podłoże niegruntowane, wewnątrz
8-10
Stopień połysku
2 Mat

Przed malowaniem

Podłoże
Podłoże musi być czyste, suche, nośne, odpylone.

Czyszczenie przed malowaniem
Przed malowaniem umyć powierzchnię płynem Fluren 37, gdy występują porosty, zastosować płyn Flügger Facade Anti-green.

Uzupełnianie ubytków
Niewielkie spękania można pokryć Flügger Facade wzmocnieniem.

Gruntowanie

Chłonność podłoża
Nieznacznie pylące lub chłonne podłoże zagruntować Flügger Facade Primer.
Krycie

Prace malarskie

Aplikacja
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Rekomendowane narzędzia
Wałek: Flügger Proflon, Flügger Lamlon, Flügger Rough Rapid.

Temperatura aplikacji
do 10°C, max wilg. 80%,również podczas schnięcia i utwardzania

Po malowaniu

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk:
1 godz
Następne malowanie:
24 godz.
Całkowite utwardzenie:
parę dni

Przechowywanie
W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu,w szczelnym opakowaniu.

Mycie narzędzi
Woda ze środkiem myjącym

Wskazówki

 • Kolor wybierać z wzornika Flugger Facade lub wzornika Flugger 900 biorąc pod uwagę kolory oznaczone jako trwałe na działanie promieniowanie UV, oznaczone dobrą odpornością na światło.
 • Przed malowaniem cegły powinny być sezonowane min. 2 lata i posiadać pełne spoiny.

Ograniczenia

 • Unikać nakładania w bezpośrednim słońcu i przy wietrze.

Dane techniczne

Typ produktu
Olejna farba elewacyjna
Gęstość
1,39
% wag.
55
% obj.
37