Flügger 01 Wood Tex Olej Gruntujący

FL_01_WT

Opis produktu

  • Flügger Wood Tex to seria produktów na bazie wody przeznaczonych do zewnętrznych elementów drewnianych. Preparaty zapewniają wysoką odporność powierzchni na działanie czynników atmosferycznych i maksymalną trwałość. Są łatwe w aplikacji i szybko wysychają.
  • Bezbarwny olej gruntujący, na bazie wody aplikowany na surowe drewno który wnika w głąb drewna, zapewnia dobrą przyczepność, ogranicza korozję biologiczną drewna i zapobiega wchłanianiu wilgoci.
  • Zagruntowaną powierzchnię należy wykończyć pigmentowaną lakierobejcą lub farbą.
  • Wyrób zarejestrowany w bazie danych „Nordic Ecolabelling Building Products Database” dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem „Nordyckiego Łabędzia”.

Kluczowe cechy/USP

  • Wnika w głąb drewna i zapewnia przyczepność.
  • Znacznie redukuje pochłanianie wilgoci
  • Zapobiega rozwijaniu się grzybów i pleśni na powierzchni po końcowej obróbce.

Zastosowanie

  • Gruntowanie-zabezpieczenie surowego lub odsłoniętego i oczyszczonego drewna.
Zużycie (m2/litr) drewno szlifowane, wewnątrz
6-8
Zużycie (m2/litr) drewno nieszlifowane, wewnątrz
5-10

Przed malowaniem

Podłoże
Surowe, podłoże powinno nadawać się do malowania, być czyste, chłonne, suche i nośne. Wilgotność drewna przed obróbką malarską może wynosić maksymalnie: Okna i drzwi: 12% ± 3; Okapy, ogrodzenia i pokrycia elewacji: 18%.

Czyszczenie przed malowaniem
Surowe drewno. Niezwiązaną z podłożem farbę lub lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię Zabrudzenia, zanieczyszczenia, tłuszcz, materiały niezwiązane z podłożem, grzyby oraz pleśń usunąć i oczyścić powierzchnię

Prace malarskie

Aplikacja
Nadmiar usuwamy, tak aby nie zostawały zacieki lub widoczne plamy oleju gruntującego zetrzeć. Niska lub wysoka temperatura może wpływać na lepkość produktu. Nie wolno dopuszczać do kondensacji pary wodnej podczas schnięcia/twardnienia produktu. Nie należy wykonywać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia i twardnienia oraz czas do nałożenia następnej warstwy. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia i twardnienia. Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.

Rekomendowane narzędzia
Pędzlem lub wałkiem. Produkt nałożony wałkiem rozprowadzić i wetrzeć za pomocą pędzla.

Temperatura aplikacji
Min. temperatura robocza podczas nakładania i schnięcia/twardnienia: +5°C. Maks. wilgotność powietrza: 80% wilg. wzgl.

Po malowaniu

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk:
1 godz
Następne malowanie:
6 godz.
Całkowite utwardzenie:
parę dni

Przechowywanie
W chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed mrozem

Mycie narzędzi
Terpentyna mineralna. Przed umyciem narzędzi należy usunąć z nich możliwie największą ilość preparatu. Pozostałości produktu w stanie płynnym nie wolno wylewać do instalacji kanalizacyjnej. Należy je przekazać do lokalnego zakładu utylizacji odpadów.

Dane techniczne

Typ produktu
Wodny olej gruntujący
Gęstość
1
% wag.
14
% obj.
14
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać