Flügger 03 Wood Tex Transparent - Półtransparentna Lakierobejca

FL_03_WT

Opis produktu

  • Flügger Wood Tex to seria produktów na bazie wody przeznaczonych do zewnętrznych elementów drewnianych. Preparaty zapewniają wysoką odporność powierzchni na działanie czynników atmosferycznych i maksymalną trwałość. Są łatwe w aplikacji i szybko wysychają.
  • Produkt tworzy półmatową, zabarwioną powierzchnię o widocznej strukturze i rysunku słojów drewna.
  • Kolor zależy od podłoża, stopnia absorbcji i liczby warstw naniesionego produktu.
  • Wyrób zarejestrowany w bazie danych „Nordic Ecolabelling Building Products Database” dla produktów, które można stosować w budownictwie objętym ekocertyfikatem „Nordyckiego Łabędzia”.

Kluczowe cechy/USP

  • Produkt łatwy w nakładaniu.
  • Tworzy powierzchnię łatwą w konserwacji
  • Zawiera filtr UV

Zastosowanie

  • Stosuje się do drewnianych elementów budynków, takich jak okapy, pokrycia szczytów ścian i elewacje drewniane. Do jasnych gatunków drewna, takich jak np. sosna i świerk, można również stosować na drewno ciemniejsze i twarde.Najlepszy efekt uzyskamy dla drewna zabezpieczonego metodą impregnacji ciśnieniowo-próżniowej. Podłoże musi być zagruntowane lub poddane uprzedniej obróbce.
  • Stosować na nowe i zagruntowane drewno lub powierzchnie wcześniej zabezpieczane lakierobejcą transparentną. Przy pracach renowacyjnych wykonać próbę celem sprawdzenia przyczepności . Nie stosować na powierzchniach pokrytych farbą lub kryjącą lakierobejcą. Niezwiązaną z podłożem transparentną lakierobejcę oraz zbutwiałe drewno zeszlifować i oczyścić powierzchnię Zabrudzenia, zanieczyszczenia, tłuszcz, materiały niezwiązane z podłożem, grzyby oraz pleśń usunąć i oczyścić powierzchnię. Błyszczące, uprzednio poddane obróbce powierzchnie zmatowić. Surowe lub odsłonięte i oczyszczone drewno zagruntować.
Zużycie (m2/litr) drewno szlifowane, wewnątrz
9-10
Zużycie (m2/litr) drewno nieszlifowane, wewnątrz
4-5
Stopień połysku
30 Półmat

Przed malowaniem

Podłoże
Podłoże powinno nadawać się do malowania, być czyste, suche, nośne. Surowe podłoże musi być zagruntowane lub poddane uprzedniej obróbce. Podłoże poddawane renowacji powinno być odpowiednio przygotowane. Wilgotność drewna przed obróbką malarską może wynosić maksymalnie: Okna i drzwi: 12% ± 3; Okapy, ogrodzenia i pokrycia elewacji: 18%.

Prace malarskie

Aplikacja
Nakładać metodą „mokro na mokro”. Zakończyć aplikację pociągnięciami w jednym kierunku wzdłuż słojów drewna. Przy aplikacji należy pamiętać, aby powierzchnie ścian lakierować w całości, bez przerw w pracy oraz korzystać z produktów z tej samej partii produkcyjnej. Należy przygotować odpowiednią ilość produktu do polakierowania całej powierzchni ścian. Niska lub wysoka temperatura może wpływać na różną lepkość produktu. Nie wolno dopuszczać do kondensacji pary wodnej podczas schnięcia/twardnienia produktu. Nie należy wykonywać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Niska temperatura i zwiększona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia i twardnienia oraz czas do nałożenia następnej warstwy. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skraca czas schnięcia i twardnienia. Zawsze należy wykonać próbne nałożenie produktu w celu skontrolowania przyczepności i efektu końcowego.

Rekomendowane narzędzia
Pędzlem, wałkiem lub agregatem natryskowym. Produkt nałożony wałkiem lub agregatem natryskowym rozprowadzić za pomocą pędzla. Wybór narzędzia zależy od wymogów co do efektu końcowego.

Temperatura aplikacji
Min. temperatura robocza podczas nakładania i schnięcia/twardnienia: +5°C. Maks. wilgotność powietrza: 80% wilg. wzgl.

Po malowaniu

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk:
4 godz.
Następne malowanie:
12 godz.
Całkowite utwardzenie:
parę dni

Przechowywanie
W chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed mrozem.

Mycie narzędzi
Woda z mydłem lub z Flügger Fluren 37. Przed umyciem narzędzi należy usunąć z nich możliwie największą ilość preparatu. Pozostałości produktu w stanie płynnym nie wolno wylewać do instalacji kanalizacyjnej. Należy je przekazać do lokalnego zakładu utylizacji odpadów.

Poprawki

  • Powierzchnia półmatowa i transparentna z widoczną strukturą drewna. Trwałość produktu zależy od jakości i rodzaju drewna, konstrukcji, sposobu wykonania prac oraz narażenia na szkodliwe czynniki atmosferyczne. Może więc być krótsza lub dłuższa od podanej. Średnia trwałość, przy spodziewanej konieczności wykonania ponownej obróbki co 2-4 lata. Mocne kolory mogą farbować przy pocieraniu powierzchni z powodu nadmiernej ilości pigmentu. Produkt nie zapobiega przebijaniu spod spodu barwników wodorozcieńczalnych oraz sęków.

Dane techniczne

Typ produktu
Wodna lakierobejca
Gęstość
1,02
% wag.
12
% obj.
10
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać