FL_FLOOR4

Po malowaniu

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk:
30 min.
Następne malowanie:
1 godz
Całkowite utwardzenie:
1 tydz.