FLUTEX 5S

Kluczowe cechy/USP

  • Piękne, matowe wykończenie powierzchni.
  • Bardzo wysoka siła krycia.
  • Jednakowy połysk - niezależnie od kąta padania światła.

Po malowaniu

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk:
1 godz
Następne malowanie:
4 godz.
Całkowite utwardzenie:
parę dni