Flügger Metal Pro Multiprimer

MULTI_PRI

Opis produktu

  • Szybkoschnący grunt dyspersyjny
  • Łączy skuteczną ochronę przed korozją z bardzo dobrą przyczepnością do podłoża
  • Zawiera dodatek zapobiegający powstawaniu rdzy nalotowej, gdy stosowane są produkty wodne Wytrzymuje stałą temperaturę do 100°C
  • Do wnętrz i na zewnątrz na stal, żeliwo, aluminium, cynk i powłoki cynkowe, ołów, miedź, gładkie powłoki organiczne

Kluczowe cechy/USP

  • Dobra rozlewność
  • Szybkoschnący
  • Do trudnoprzyczepnych podłoży metalicznych

Przed malowaniem

Podłoże
Podłoże musi być czyste, suche, bez tłuszczu.

Czyszczenie przed malowaniem
Usunąć nieprzyczepną powłokę, zgorzelinę walcowniczą, rdzę przy pomocy skrobaków, szlifierki, szczotek stalowych (do klasy St 2 wg ISO 8501). Zszorstkować powierzchnię gładką lub z połyskiem. Powierzchnię zmyć płynem Fluren 37, jeśli jest porośnięta, Fluren 39. Jeśli konieczne, stosować mycie pod wysokim ciśnieniem. Operację mycia zakończyć płukaniem czystą wodą.

Gruntowanie

Chłonność podłoża
Powierzchnie stalowe zewnętrzne gruntować Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer
Krycie

Prace malarskie

Aplikacja
Nakładać pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym (co zapewnia najlepszą przyczepność powłoki do podłoża przygotowanego narzędziami ręcznymi) tego samego dnia, gdy prowadzono czyszczenie podłoża. Nie stosować wałka do nakładania powłoki antykorozyjnej. Nakładać farbę nawierzchniową rozpuszczalnikową lub dyspersyjną w ciągu 2 tygodni od zakończenia gruntowania. Najlepszy rezultat uzyska się nakładając 2 warstwy antykorozyjne i 2 nawierzchniowe.

Rekomendowane narzędzia
Pędzel: Super Finish. Nie stosować wałka do nakładania powłoki antykorozyjnej

Temperatura aplikacji
Min. +10°C, max wilg. 80%,również podczas schnięcia i utwardzania

Po malowaniu

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk:
1 godz
Następne malowanie:
1 do 2 godzin
Całkowite utwardzenie:
Parę dni

Przechowywanie
W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu

Mycie narzędzi
Woda ze środkiem myjącym

Wskazówki

  • Produkt nakładać bezpośrednio po przygotowaniu podłoża
  • Ważne jest przestrzeganie czasów do nakładania kolejnej warstwy. Szczególnie starannie przeprowadzać czyszczenie podłoża. Kontrolować wydajność, aby nałożyć wystarczającą ilość produktu, co zapewni właściwą ochronę podłoża
  • Nie stosować wałka do nakładania powłoki antykorozyjnej

Dane techniczne

Typ produktu
Dyspersyjny grunt antykorozyjny z fosforanem cynku, alkidowy modyfikowany żywicą akrylową i uretanową
% wag.
55
% obj.
44

Wersja

Nowy 01-08-2011
Zastępuje 01-04-2011