Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer

RUST_PRI

Opis produktu

  • Szybkoschnący alkidowy grunt skutecznie chroniący podłoże przed korozją.
  • Szczególnie zalecany do powierzchni metalowych czyszczonych metodami ręcznymi, ze względu na bardzo dobre własności penetrujące porowate podłoże.
  • Do wnętrz i na zewnątrz jako grunt antykorozyjny na stal, żeliwo, metal z powłokami czasowej ochrony

Kluczowe cechy/USP

  • Jednoskładnikowy podkład antykorozyjny
  • Skuteczna bariera dla korozji
  • Dobrze penetruje porowate podłoża

Przed malowaniem

Podłoże
Podłoże musi być czyste, suche, bez tłuszczu.

Czyszczenie przed malowaniem
Przed aplikacją, w celu uzyskania nośnego i przyczepnego podłoża usunąć nieprzyczepną powłokę, zgorzelinę walcowniczą, rdzę przy pomocy skrobaków, szlifierki, szczotek stalowych (do klasy St 2 wg ISO 8501). Powierzchnię zmyć płynem Fluren 37, jeśli jest porośnięta, Fluren 39. Jeśli konieczne, stosować mycie pod wysokim ciśnieniem. Operację mycia zakończyć płukaniem czystą wodą. Zszorstkować powierzchnię gładką lub z połyskiem.

Prace malarskie

Aplikacja
Farbę starannie wymieszać przed stosowaniem. Nakładać 2 warstwy pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym (co zapewnia najlepszą przyczepność powłoki do podłoża przygotowanego narzędziami ręcznymi) tego samemgo dnia, gdy prowadzono czyszczenie podłoża. Nie stosować wałka do nakładania powłoki antykorozyjnej. Nakładać farbę nawierzchniową rozpuszczalnikową lub dyspersyjną w ciągu 2 tygodni od zakończenia gruntowania. Najlepszy rezultat uzyska się nakładając 2 warstwy antykorozyjne i 2 nawierzchniowe.

Rekomendowane narzędzia
Pędzel: Super Finish. Nie stosować wałka do nakładania powłoki antykorozyjnej.

Temperatura aplikacji
Min. +5°C, max wilg. 80%,również podczas schnięcia i utwardzania.

Po malowaniu

Czas schnięcia ( w 20°C, 60% RF)

Suchość na dotyk:
30 min.
Następne malowanie:
1 godz
Całkowite utwardzenie:
parę dni

Przechowywanie
W chłodnym mrozoodpornym pomieszczeniu, w szczelnym opakowaniu.

Mycie narzędzi
Benzyna lakowa.

Wskazówki

  • Produkt nakładać bezpośrednio po przygotowaniu podłoża
  • Ważne jest przestrzeganie czasów do nakładania kolejnej warstwy. Szczególnie starannie przeprowadzać czyszczenie podłoża. Kontrolować wydajność, aby nałożyć wystarczającą ilość produktu, co zapewni właściwą ochronę podłoża.
  • Nie stosować wałka do nakładania powłoki antykorozyjnej

Dane techniczne

Typ produktu
Antykorozyjny grunt alkidowy z fosforanem cynku
% wag.
79
% obj.
55

Wersja

Nowy 01-01-2013
Zastępuje 01-04-2011