Dekso 25 /globalassets/inriver/resources/dp-25-107702.png?7228053b
Półmatowa farba do ścian, która łączy funkcjonalność i estetykę z bezkompromisową jakością.
Dekso 25 ma szczególne właściwości, które łączą funkcjonalność i estetykę z bezkompromisową jakością. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych i szczególnych wymaganiach estetycznych, często narażonych na zabrudzenia i zużycie. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i ścierką.
  • Farba do ścian
  • Wyraźny półmatowy połysk
  • Super wytrzymała powierzchnia

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 6 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Cement

Brick

Painted

Gips

Stopień połysku

25, Półmat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Farba do ścian
  • Wyraźny półmatowy połysk
  • Super wytrzymała powierzchnia
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry