Facade Wzmocnienie /globalassets/inriver/resources/21677_ff_facade_armering_10l-108455.png?2203ed11
Pigmentowa farba podkładowa, która wygładza niewielkie różnice w podłożu. Wzmacnia niewielkie pęknięcia, takie jak rysy skurczowe itp.
Tworzy paroprzepuszczalną, odporną na warunki atmosferyczne powierzchnię. Matowa powierzchnia o drobnoziarnistej strukturze.
  • Wzmacnia pęknięcia
  • Drobnoziarnista struktura
  • Wygładza różnice struktury podłoża.

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 2 godz

Następne malowanie: 8 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Stopień połysku

Matowy

Wydajność

4 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Wzmacnia pęknięcia
  • Drobnoziarnista struktura
  • Wygładza różnice struktury podłoża.
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry