Facade Impregnation /globalassets/inriver/resources/rt10882fs_-facade-impregnation_07_5l_facade-i-756445.png?f2f6919a
Bezbarwna ochrona surowych powierzchni mineralnych, takich jak np. beton. Spodziewana trwałość do 4 lat.
Tworzy paroprzepuszczalne, odporne na warunki atmosferyczne zebezpieczenie, które chroni niezabezpieczone powierzchnie mineralne. Minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów solnych oraz pęknięć od mrozu.
  • Bezbarwne, paroprzepuszczalne zabezpieczenie powierzchni mineralnych.
  • Wysoce wodoodporny
  • Odporny na zabrudzenia

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 2 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Wydajność

5 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Bezbarwne, paroprzepuszczalne zabezpieczenie powierzchni mineralnych.
  • Wysoce wodoodporny
  • Odporny na zabrudzenia
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry