Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/24409_facade-impredur_07_10l_facade-imp-758497.png?de95328a
Całkowicie matowa, silikonowa farba elewacyjna, która tworzy samoczyszczącą powłokę o bardzo dobrej paroprzepuszczalności. Spodziewana trwałość do 15 lat.
Tworzy wodoodporną powierzchnię. Dostępna w naturalnych, klasycznych i stonowanych kolorach. Hamuje rozwój pleśni na powierzchni.
  • Pełny mat, powierzchnia odporna na zabrudzenia
  • Wysoce wodoodporna powierzchnia
  • Dobra paroprzepuszczalność

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 12 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Stopień połysku

2, Pełny mat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Pełny mat, powierzchnia odporna na zabrudzenia
  • Wysoce wodoodporna powierzchnia
  • Dobra paroprzepuszczalność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry