Facade Grunt Silikatowy /globalassets/inriver/resources/24425_flugger-facade-silikat-primer_07_10l_facade-sip-756447.png?7ade2bcb
Bezbarwny grunt silikatowy do podłoży mineralnych przed malowaniem farbą silikatową.
Paroprzepuszczalny grunt elewacyjny do przygotowania podłoży mineralnych przed malowaniem farbą elewacyjną Facade Silicate.
  • Podłoża mineralne
  • Poprawia przyczepność
  • Tylko do farb silikatowych

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

Chronić przed dziećmi.
Nie wprowadzać do oczu
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 12 godz

Powierzchnia

Tynk

Beton

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Podłoża mineralne
  • Poprawia przyczepność
  • Tylko do farb silikatowych
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry