Facade Universal /globalassets/inriver/resources/facade_uni_10-641289.png?82a737ef
Całkowicie matowa farba emulsyjna tworząca przepuszczalną powłokę o dobrej odporności na warunki pogodowe. Spodziewana trwałość do 12 lat.
Tworzy przepuszczalną, odporną na warunki pogodowe powierzchnię. Optymalny wybór produktu jeśli nie ma mozliwości całkowitego wyczyszczenia wcześniej malowanych podłoży. Hamuje wzrost pleśni na powierzchni.
  • Pełny mat, wygląd zbliżony do powłoki wapiennej.
  • Najbezpieczniejsze rozwiązanie do słabszych podłoży
  • Paroprzepuszczalna

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 24 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Stopień połysku

2, Pełny mat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Pełny mat, wygląd zbliżony do powłoki wapiennej.
  • Najbezpieczniejsze rozwiązanie do słabszych podłoży
  • Paroprzepuszczalna
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry