Facade Universal /globalassets/inriver/resources/24432_facade-universal_07_10l_facade-uni-793818.png?de95328a
Całkowicie matowa, paroprzepuszczalna, olejna farba emulsyjna. Najbezpieczniejsze rozwiązanie jeśli nie wiesz, czym elewacja była wcześniej pomalowana. Spodziewana trwałość do 12 lat.
Tworzy odporną na warunki atmosferyczne powierzchnię o „zmytym” wyglądzie. Hamuje rozwój pleśni na powierzchni.
  • Pełny mat, wygląd zbliżony do powłoki wapiennej.
  • Najbezpieczniejsze rozwiązanie do słabszych podłoży
  • Paroprzepuszczalna

Przeznaczenie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do ...
(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 24 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Stopień połysku

2, Pełny mat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Pełny mat, wygląd zbliżony do powłoki wapiennej.
  • Najbezpieczniejsze rozwiązanie do słabszych podłoży
  • Paroprzepuszczalna
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry