Acrylic /globalassets/inriver/resources/76993_ff_acrylic_white_p4_3l-101703.png?2203ed11
Głęboko matowa farba do sufitów i ścian.
Zalecana do do pomieszczeń o niskich wymaganiach funkcjonalnych, w niewielkim stopniu odporna na mycie. Wrażliwa na dotyk i przecieranie.
  • Farba do ścian i sufitów
  • Matowa
  • Bardzo dobra siła krycia

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 2 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Cement

Painted

Gips

Stopień połysku

2, Pełny mat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Farba do ścian i sufitów
  • Matowa
  • Bardzo dobra siła krycia
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry