Flutex 10 /globalassets/inriver/resources/61000_flugger_flutex10_10l-108320.png?82a737ef
Matowa farba do ścian z charakterystycznym połyskiem, doskonały wybór pod względem jakości i ekonomiczności.
Flutex 10 to farba o dobrym kryciu, dobrej wytrzymałości i przyczepność do podłoża. Zalecana do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych, w których powierzchnia jest narażona na zabrudzenia i zużycie. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i ścierką.
  • Farba do ścian
  • Wyraźny satynowy połysk
  • Bardzo wytrzymała powierzchnia

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 4 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Cement

Brick

Painted

Gips

Stopień połysku

Matowy, 10

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Farba do ścian
  • Wyraźny satynowy połysk
  • Bardzo wytrzymała powierzchnia
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry