Flutex 3 Plus /globalassets/inriver/resources/76701_ff_flutex3_plus_p4_10l-101688.png?2203ed11
Matowa farba do ścian i sufitów.
Flutex 3 plus, farba zalecana do pomieszczeń bez szczególnych wymagań funkcjonalnych, nienarażonych na zużycie. Odporna na kurz i delikatne czyszczenie wilgotną ścierką.
  • Farba do ścian i sufitów
  • Matowa
  • Ekonomiczna

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 2 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Cement

Brick

Painted

Gips

Stopień połysku

3, Pełny mat

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Farba do ścian i sufitów
  • Matowa
  • Ekonomiczna
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry