Flutex 7S /globalassets/inriver/resources/77230_flugger_flutex_7s_white_uk_de_fr_p3_10l-108481.png?7aef52f1
Matowa farba do ścian z widocznym połyskiem o dobrych właściwościach aplikacyjnych, optymalny wybór pod względem wydajności..
Flutex 7S posiada dobre właściwości aplikacyjne i stanowi optymalny wybór pod względem wydajności oraz wykończenia powierzchni Zalecana do pomieszczeń o normalnych wymaganiach funkcjonalnych, narażonych na niewielkie zabrudzenia i zużycie. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie punktowe łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i ścierką.
  • Farba do ścian
  • Satynowy połysk
  • Bardzo dobre krycie

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 6 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Tynk

Beton

Cement

Brick

Painted

Gips

Stopień połysku

Matowy, 7

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Farba do ścian
  • Satynowy połysk
  • Bardzo dobre krycie
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry