Perform 10 /globalassets/inriver/resources/13615_perform-10_07_3l_perform-10-758339.png?3244ad18
Matowa farba do ścian z charakterystycznym połyskiem.
Perform 10 zalecana jest do pomieszczeń o normalnych wymaganiach funkcjonalnych, w których powierzchnia jest narażona na zabrudzenia i zużycie. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, wilgotną ścierką i wodą.
  • Farba do ścian
  • Wyraźny satynowy połysk
  • Oznakowanie ekologiczne

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 4 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Stopień połysku

Matowy, 10

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

Cechy produktu

  • Farba do ścian
  • Wyraźny satynowy połysk
  • Oznakowanie ekologiczne
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry