Robust 5 /globalassets/inriver/resources/82006_pp_robust_5_10l_p9-110879.png?b6acbc91
Matowa farba do ścian.

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 1 godz

Następne malowanie: 4 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Powierzchnia

Ściana

Sufit

Stopień połysku

Matowy, 5

Wydajność

8 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry