Struktura 1 ½ /globalassets/inriver/resources/40010_ff_wall_structure_1_5_10l-108325.png?00de87b3
BOPIS PRODUKTU: Typ: akrylowa dyspersyjna farba strukturalna. Flügger struktura 1,5 jest gruboziarnistą, łatwo nakładającą się farbą strukturalną. Tworzy gruboziarnistą białą powłokę, elastyczną i zmywalną. Efekt dekoracyjny - od drobnej, do bardzo grubej struktury, w zależności od stopnia rozcieńczenia i użytych narzędzi.

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Czas schniecia w 20° C, 60 % RH (godziny): 2 godz

Następne malowanie: 48 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 28 dni

Stopień połysku

Matowy, 2

Wydajność

1 m² /litr w zależności od powierzchni i metody aplikacji

  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry