Flex Seal Pro /globalassets/inriver/resources/rt79197_fl%C3%BCgger_flex-seal-pro_290-ml_flex-sp-20-737172.png?1b1746e9

Dostępne wielkości

0,29 L
49,99 / szt.
CE
0

Czas dostawy: 3-4 dni

Elastyczna polimerowa masa uszczelniająca MS, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Możliwość pomalowania, bardzo dobra przyczepność i elastyczność.
Służy do wypełniania połączeń pomiędzy elementami budowlanymi z betonu, lekkiego betonu, tynku, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-wiórowych, drewna, metalu i podłoży malowanych. Niska emisja, spełnia wymagania dotyczące oznakowania CE, wg. EN 15651 oraz wymagania dotyczące M1.
  • Bardzo elastyczna
  • Niska emisja
  • Bardzo dobra przyczepność

Identyfikacja zagrożeń

Brak

Rodzaj zagrożenia

(EUH208) Zawiera substancje uczulające. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
(EUH210) Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
(EUH211) Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Czas schnięcia

Następne malowanie: 24 godz

Całkowite utwardzenie (Dni): 8 dni

Cechy produktu

  • Bardzo elastyczna
  • Niska emisja
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Opis produktu

  • Zastosowanie

  • Parametry