Flügger Spray izolacyjny - Spray do izolowania plam i przebarwień

Od 89,99 zł

Biały, półmatowy, kryjący kolor
Bardzo dobrze blokuje przenikanie sadzy
Można przemalować po 15 minutach

Zamów farbę

Wybierz kolor

BiaƗy
  • Cena 89,99 zł
  • Wielkość 0,5 L
  • Kolor HV
  • Produkt Flügger Spray izolacyjny - Spray do izolowania plam i przebarwień
  • Numer przedmiotu 44439

Informacje produktowe

Biały specjalny spray izolacyjny

Po zamalowaniu plamy zanieczyszczenie nie przenika do powłoki nawierzchniowej na suficie czy ścianie.

  • Biały, półmatowy, kryjący kolor
  • Bardzo dobrze blokuje przenikanie sadzy
  • Można przemalować po 15 minutach
Czas schnięcia
  • Czas schnięcia w 20°C, 60% RH: 1 godziny
Powierzchnie

Pomalowana

Zalecenia

Przed czyszczeniem usunąć jak największą ilość farby; nie wlewać odpadów do kanalizacji; pozostałości farby poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zmniejsz odpady poprzez oszacowanie zapotrzebowania na farbę. Zachowaj resztki produktu do przyszłego zastosowania, dzięki czemu zmniejszysz negatywne oddziaływanie na środowisko.

Stopień połysku

Półmat

Zobacz wszystkie informacje o produkcie