Polityka prywatności i polityka plików cookies

 

Polityka prywatności

Klienci, potencjalni klienci oraz odbiorcy newslettera firmy Flügger Poland sp. z o.o.

Firma Flügger Poland sp. z o.o. („Flügger”) przetwarza wymagane dane osobowe wyłącznie do celów, w jakich zostały one zebrane. Zapewniamy zgodność z przepisami o ochronie danych i ważne jest dla nas, aby ufali nam Państwo w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatność opisuje przetwarzanie przez nas danych osobowych klientów, potencjalnych klientów oraz odbiorców newslettera.

1. Administrator danych

Podmiotem prawnym odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe jest:

Flügger Poland sp. z o.o.
ul. Rakietowa 20A
80-298 Gdańsk
Nr rej. 0000122895
Telefon: +48 58 340 28 00
E-mail: gdpr@flugger.com lub rodo@flugger.com
Strona internetowa: www.flugger.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych można w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod powyższymi adresami e-mail.

2. Kategorie danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy o Państwie jako kliencie lub potencjalnym kliencie, mogą obejmować:

 • informacje identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rejestracyjny firmy, numer klienta Flügger i ewentualnie data urodzenia;
 • historia zakupów;
 • historia płatności, szczegóły płatności i rating kredytowy;
 • informacje zawarte w naszej korespondencji z Państwem;
 • numer ubezpieczenia społecznego (PESEL);
 • obrazy/filmy;
 • pliki cookie i ślady elektroniczne.

3. Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie naszych danych odbywa się na podstawie następującej podstawy prawnej:

Cel

Podstawa prawna

1. Zarządzanie istniejącymi oraz potencjalnymi relacjami z klientami

 

W związku z zamówieniami i zakupami przetwarzamy dane identyfikacyjne, szczegóły płatności, elektroniczne ślady zakupów w sklepie internetowym oraz informacje zawarte w naszej korespondencji z Państwem. 

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera b dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

 

 

W przypadku udzielania kredytów klientom biznesowym (jednoosobowa działalność gospodarcza) przetwarzamy informacje identyfikujące, historię płatności oraz rating kredytowy.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera b dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

 

W przypadku udzielania kredytów klientom prywatnym wykorzystujemy informacje identyfikujące, historię płatności, rating kredytowy oraz numer ubezpieczenia społecznego.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera b dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

2. Marketing, newslettery i ogólne budowanie relacji z klientami

 

W celu budowania oraz rozwijania istniejących i potencjalnych relacji z klientami, w tym wysyłania newsletterów, przetwarzamy informacje identyfikujące, historię zakupów i informacje zawarte w naszej korespondencji z Państwem.

 

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera f dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do celów wynikających z uzasadnionych interesów, o ile interesy podmiotów danych nie mają charakteru nadrzędnego. Uzasadnione interesy firmy Flügger to promowanie naszej działalności i dostarczanie klientom najlepszych możliwych usług oraz ofert specjalnych.

3. Monitoring wideo

 

W ramach środków zapobiegawczych i ze względów bezpieczeństwa firma Flügger zainstalowała monitoring wizyjny w wybranych pomieszczeniach, co oznacza, że mogą Państwo pojawić się na nagraniach wideo, które są przechowywane przez okres do dwóch tygodni.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera f dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do celów wynikających z uzasadnionych interesów, o ile interesy podmiotów danych nie mają charakteru nadrzędnego. Uzasadnionym interesem firmy Flügger jest zapobieganie przestępstwom i ich wyjaśnianie.

 

 

 

4. Serwisy Facebook i Instagram

 

Podczas odwiedzania stron firmy Flügger na Facebooku zbierane są dane, których współadministratorami są firma Flügger i Facebook. Celem tego przetwarzania jest otrzymywanie przez firmę Flügger zanonimizowanych danych z serwisu Facebook dotyczące osób odwiedzających nasze strony na Facebooku.

 

W przypadku komunikowania się z nami za pośrednictwem serwisu Facebook i Instagram będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w naszej korespondencji z Państwem. Celem takiego przetwarzania jest umożliwienie nam udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie.

 

Umowa pomiędzy firmami Flügger i Facebook jest dostępna tutaj, informacje o przetwarzaniu danych przez serwis Facebook znajdują się tutaj, a dla serwisu Instagram tutaj.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera f dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do celów wynikających z uzasadnionych interesów, o ile interesy podmiotów danych nie mają charakteru nadrzędnego. Uzasadnionym interesem firmy Flügger jest uzyskanie wglądu w odwiedzających serwis na portalu Facebook, a także możliwość odpowiadania na zapytania przesyłane za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram.

 

5. Pliki cookie i ślady elektroniczne

 

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej umieszczamy na komputerze osoby odwiedzającej pliki cookie oraz gromadzimy takie informacje, jak adres IP i dane dotyczące korzystania z witryny. Niektóre pliki cookie są niezbędne, podczas gdy inne mają charakter funkcjonalny, statystyczny lub marketingowy i mogą zostać zaakceptowane lub odrzucone w momencie wyrażania zgody na pliki cookie. Niektóre informacje zostaną przekazane stronom trzecim.

 

Więcej informacji na temat plików cookie lub odwołania zgody na przetwarzanie plików cookie można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie znajdującej się poniżej.

RODO artykuł 6, ust. 1, litera a dotyczący przetwarzania danych, na które podmiot danych wraził zgodę, oraz RODO artykuł 6, ust. 1, litera f dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do celów wynikających z uzasadnionych interesów, o ile interesy podmiotów danych nie mają charakteru nadrzędnego. Uzasadnione interesy firmy Flügger to interes wynikający z oferowania interesującej, odpowiedniej i funkcjonalnej strony internetowej.

 

4. Kategorie odbiorców

 

Firma Flügger będzie ujawniać informacje na Państwa temat tylko przy zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i innymi polskimi przepisami. W każdym przypadku ocenimy, czy takie ujawnienie wymaga Państwa wyraźnej zgody czy też ujawnienie może nastąpić w oparciu o inną podstawę prawną.

Ujawniamy lub udostępniamy dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • naszym administratorom danych na podstawie umów o przetwarzaniu danych;
 • bankom w związku z zarządzaniem płatnościami;
 • agencjom windykacyjnym i ratingowym w przypadku przyznawania kredytu lub niewykonania zobowiązań z tytułu pożyczek/kredytów;
 • organom publicznym w związku ze sprawozdawczością ustawową;
 • współpracownikom będącym niezależnymi administratorami danych;
 • innym spółkom z grupy Flügger w celach związanych z administracją i udzieleniem wsparcia.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

W niektórych przypadkach, w tym gdy zapewniamy wsparcie dla naszych usług internetowych, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w krajach spoza UE/EOG. Będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w krajach, które Komisja Europejska uważa za bezpieczne pod względem przetwarzania danych lub które udzieliły wymaganych gwarancji ochrony danych w drodze standardowych przepisów Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat tego rodzaju przetwarzania można uzyskać, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: gdpr@flugger.com.

6. Usunięcie

 

Usuwamy Państwa dane, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których były przetwarzane.

W celu zapewnienia prawidłowego obchodzenia się z powtarzającymi się relacjami z klientami, potencjalnymi skargami, zobowiązaniami gwarancyjnymi i obowiązkami w zakresie księgowości oraz w celu wywiązania się z innych zobowiązań ustaliliśmy, że musimy przechowywać dane przez okres do sześciu (6) lat obrotowych plus bieżący, licząc od momentu zakończenia relacji z klientem.

W przypadku przyszłych i potencjalnych klientów objętych działaniami marketingowymi przestrzegamy obowiązujących przepisów polskiej ustawy o praktykach marketingowych oraz zasad rzetelnego marketingu.

7. Państwa prawa

 

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo następujące prawa przewidziane ustawowo:

 • prawo do zażądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia;
 • prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w tym w szczególności w przypadku profilowania i marketingu bezpośredniego;
 • w niektórych przypadkach prawo do otrzymywania danych osobowych, które zostały nam przekazane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, a także do przekazywania danych innemu administratorowi danych.
 • jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, możliwe jest wycofanie takiej zgody w dowolnym momencie.

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z tych praw prosimy skontaktować się z naszym działem prawnym za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem gdpr@flugger.com. Następnie ocenimy, czy uwzględnienie Państwa żądania jest możliwe. Otrzymają Państwo naszą odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, i nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub jeśli nie zgadzają się Państwo ze sposobem przetwarzania swoich danych osobowych, możliwe jest złożenie skargi do Polskiej Agencji Ochrony Danych. Dane kontaktowe Polskiej Agencji Ochrony Danych są dostępne na stronie www.uodo.gov.pl.

Wersja 2.0, aktualizacja: lipiec 2020.

Polityka plików cookies

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik zawierający dane, zapisany na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym użytkownika. Plik cookie nie jest programem, nie może więc zawierać szkodliwych instrukcji ani wirusów.

W jaki sposób i dlaczego nasza witryna wykorzystuje pliki cookie?

Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej witryny. Pomagają nam uzyskać ogląd wizyty użytkownika, dzięki czemu możemy stale optymalizować i dostosowywać naszą witrynę do jego wymagań i zainteresowań. W plikach cookie zapamiętywane jest na przykład, co użytkownik mógł dodać do koszyka podczas poprzedniej wizyty, czy jest zalogowany oraz z jakich języków i walut chce korzystać w witrynie. Wykorzystujemy te pliki także do dopasowywania naszych reklam do użytkownika na innych witrynach. Ogólnie rzecz ujmując, pliki cookie są wykorzystywane w ramach naszych usług w celu przedstawienia użytkownikowi jak najodpowiedniejszych dla niego treści.

Jak długo pliki cookie są przechowywane?

Okres przechowywania plików cookie na urządzeniu użytkownika może być różny. Czas ich wygaśnięcia jest obliczany w odniesieniu do daty ostatniej wizyty użytkownika w witrynie. W momencie wygaśnięcia pliki cookie są automatycznie usuwane. Z pełną listą plików cookie zapoznać się można poniżej.

Jak odrzucać lub usuwać pliki cookie?

Użytkownik może w dowolnym momencie zacząć odrzucać pliki cookie na swoim komputerze, tablecie lub telefonie, zmieniając w tym celu ustawienia przeglądarki. Miejsce, w którym można zmienić te ustawienia, zależy od typu używanej przeglądarki. Należy mieć świadomość, że zmiana tych ustawień może wiązać się z niemożnością korzystania z niektórych funkcji lub serwisów, których funkcjonalność zależy od możliwości zapamiętywania dokonywanych przez użytkownika wyborów.
Tutaj można ustawić nieprzyjmowanie plików cookie z usługi Google Analytics. Tutaj można ustawić nieprzyjmowanie plików cookie z różnych sieci reklamowych, które udostępniają te informacje innym sieciom.

Usuwanie plików cookie

Użytkownik może usunąć pliki cookie, które wcześniej zaakceptował. W przypadku używania komputera z nową wersją przeglądarki, aby usunąć pliki cookie, wystarczy nacisnąć następującą kombinację klawiszy: CTRL + SHIFT + Delete.

Użytkownicy, w których przypadku nie działa ta kombinacja klawiszy, lub którzy korzystają z komputera Apple, powinni sprawdzić, z której przeglądarki korzystają, a następnie kliknąć odpowiednie łącze:

Uwaga! Użytkownicy, którzy korzystają z różnych przeglądarek powinni pamiętać, aby usunąć pliki cookie z nich wszystkich.

Dalsze pytania?

W razie pytań lub uwag związanych z niniejszą informacją lub z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników zapraszamy do skontaktowania się z nami. Deklaracja dot. plików cookie podlega comiesięcznej aktualizacja z pomocą serwisu Cookie Information. W razie pytań na temat serwisu Cookie Information prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres info@cookieinformation.com.

Deklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio 27.11.2022Kategorie plików cookie

3. Cel i podstawa prawna

Przetwarzanie naszych danych odbywa się na podstawie następującej podstawy prawnej:

Cel

Podstawa prawna

1. Zarządzanie istniejącymi oraz potencjalnymi relacjami z klientami

 

W związku z zamówieniami i zakupami przetwarzamy dane identyfikacyjne, szczegóły płatności, elektroniczne ślady zakupów w sklepie internetowym oraz informacje zawarte w naszej korespondencji z Państwem. 

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera b dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

 

 

W przypadku udzielania kredytów klientom biznesowym (jednoosobowa działalność gospodarcza) przetwarzamy informacje identyfikujące, historię płatności oraz rating kredytowy.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera b dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

 

W przypadku udzielania kredytów klientom prywatnym wykorzystujemy informacje identyfikujące, historię płatności, rating kredytowy oraz numer ubezpieczenia społecznego.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera b dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.

2. Marketing, newslettery i ogólne budowanie relacji z klientami

 

W celu budowania oraz rozwijania istniejących i potencjalnych relacji z klientami, w tym wysyłania newsletterów, przetwarzamy informacje identyfikujące, historię zakupów i informacje zawarte w naszej korespondencji z Państwem.

 

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera f dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do celów wynikających z uzasadnionych interesów, o ile interesy podmiotów danych nie mają charakteru nadrzędnego. Uzasadnione interesy firmy Flügger to promowanie naszej działalności i dostarczanie klientom najlepszych możliwych usług oraz ofert specjalnych.

3. Monitoring wideo

 

W ramach środków zapobiegawczych i ze względów bezpieczeństwa firma Flügger zainstalowała monitoring wizyjny w wybranych pomieszczeniach, co oznacza, że mogą Państwo pojawić się na nagraniach wideo, które są przechowywane przez okres do dwóch tygodni.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera f dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do celów wynikających z uzasadnionych interesów, o ile interesy podmiotów danych nie mają charakteru nadrzędnego. Uzasadnionym interesem firmy Flügger jest zapobieganie przestępstwom i ich wyjaśnianie.

 

 

 

4. Serwisy Facebook i Instagram

 

Podczas odwiedzania stron firmy Flügger na Facebooku zbierane są dane, których współadministratorami są firma Flügger i Facebook. Celem tego przetwarzania jest otrzymywanie przez firmę Flügger zanonimizowanych danych z serwisu Facebook dotyczące osób odwiedzających nasze strony na Facebooku.

 

W przypadku komunikowania się z nami za pośrednictwem serwisu Facebook i Instagram będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte w naszej korespondencji z Państwem. Celem takiego przetwarzania jest umożliwienie nam udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie.

 

Umowa pomiędzy firmami Flügger i Facebook jest dostępna tutaj, informacje o przetwarzaniu danych przez serwis Facebook znajdują się tutaj, a dla serwisu Instagram tutaj.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera f dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do celów wynikających z uzasadnionych interesów, o ile interesy podmiotów danych nie mają charakteru nadrzędnego. Uzasadnionym interesem firmy Flügger jest uzyskanie wglądu w odwiedzających serwis na portalu Facebook, a także możliwość odpowiadania na zapytania przesyłane za pośrednictwem serwisów Facebook i Instagram.

 

5. Pliki cookie i ślady elektroniczne

 

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej umieszczamy na komputerze osoby odwiedzającej pliki cookie oraz gromadzimy takie informacje, jak adres IP i dane dotyczące korzystania z witryny. Niektóre pliki cookie są niezbędne, podczas gdy inne mają charakter funkcjonalny, statystyczny lub marketingowy i mogą zostać zaakceptowane lub odrzucone w momencie wyrażania zgody na pliki cookie. Niektóre informacje zostaną przekazane stronom trzecim.

 

Więcej informacji na temat plików cookie lub odwołania zgody na przetwarzanie plików cookie można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie znajdującej się poniżej.

 

RODO artykuł 6, ust. 1, litera a dotyczący przetwarzania danych, na które podmiot danych wraził zgodę, oraz RODO artykuł 6, ust. 1, litera f dotyczący przetwarzania danych niezbędnych do celów wynikających z uzasadnionych interesów, o ile interesy podmiotów danych nie mają charakteru nadrzędnego. Uzasadnione interesy firmy Flügger to interes wynikający z oferowania interesującej, odpowiedniej i funkcjonalnej strony internetowej.