Malowanie metodą "mokro na mokro"

Sposób na uzyskanie jednolitego efektu końcowego